Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

In onze organisatie hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld; Eline Kolk. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag in de boulderhal en daar met iemand over wil praten. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, medewerkers, vrijwilligers en bestuur.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag komt overal voor, helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor.

Welke taak heeft een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is verplicht het incident, wel of niet anoniem, te melden aan het bestuur. Bestuursleden in de sport hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echter wel hulp organiseren rondom een sporter of melder.

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

Eline Kolk is door de week bereikbaar per mail: VCP@werckstof.nl.